Репозитарій НПУ  

   

Sikorsky Challenge  

   

SCEGES  

plakat

   

Центр діаспори  

logo crd

   

АВ НПУ  

   

Наш логотип  

НПУ

   

Пошук у Google  

   

З 21 листопада 2019 року відомості на сайті не оновлюються. Сайт закритий!

   

ogoloshennya 1    На виконання вимог п. 11 ст. 55 Закону України “Про вищу освіту”,   п.п. 4.11.3, 5.2, 5.3 статуту Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова оголошується конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників:

Факультет політології та права

Кафедра теорії та історії держави і права

Професор – 1, старший викладач – 0,25

Кафедра правознавства та галузевих юридичних дисциплін

Завідувач кафедри; професор – 2, доцент – 0,5, старший викладач – 0,75

 Кафедра політичних наук

Професор – 1, доцент – 1,5, викладач – 0.5

Кафедра публічного управління та міжнародних відносин

Професор – 2, доцент – 2,25

 

Історичний факультет

Кафедра історії України

Завідувач кафедри

Кафедра історії та археології слов’ян

Професор – 0,5, асистент – 0,25

Кафедра джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін

Професор – 0,5, доцент – 1

 Кафедра методики навчання суспільних дисциплін і гендерної освіти

Доцент – 1

 

Факультет української філології та літературної творчості

імені Андрія Малишка

Кафедра української мови

Професор – 1 

Кафедра української літератури

Доцент – 2 

Кафедра культури української мови

Доцент – 2

Кафедра стилістики української мови

Старший викладач – 1

Кафедра журналістики

   Завідувач кафедри

Факультет філософії та суспільствознавства

Кафедра психології

Старший викладач – 2

Кафедра культурології та філософської антропології

Професор – 3, доцент – 1,75, асистент – 0,25

Кафедра філософії

Доцент – 0,5

Кафедра дизайну та реклами

Доцент – 1, старший викладач – 1

Факультет іноземної філології

Кафедра англійської філології

Доцент – 1, викладач – 0,25

Кафедра прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу

Доцент – 0,5, старший викладач – 1

Кафедра романо-германської філології

Старший викладач – 1, викладач – 1 

Кафедра методики викладання світової літератури

Старший викладач – 1

Кафедра світової літератури та теорії літератури

Доцент – 1,25

Кафедра іноземних мов за професійним спрямуванням

Доцент – 1

Кафедра методики викладання іноземних мов

Доцент – 1, асистент – 0,5

Кафедра східних мов та методики викладання східних мов

Викладач – 1

Факультет соціально-економічної освіти

Кафедра соціальної педагогіки

Старший викладач – 1, 25

Кафедра теорії і технології соціальної роботи

Викладач – 1

Кафедра соціальної політики

Професор – 1  

Кафедра соціології та публічних комунікацій

Завідувач кафедри; професор – 0,75, професор – 0,25, професор – 0,25, професор – 0,25, доцент – 1, старший викладач – 0,25, старший викладач – 0,5

 

Факультет психології

Кафедра теоретичної та консультативної психології

Доцент – 2 

Кафедра загальної і соціальної психології та психотерапії

Завідувач кафедри; професор – 1, викладач – 0,5

Кафедра психосоматики та психологічної реабілітології

Завідувач кафедри; асистент – 0,5

Кафедра політичної психології та соціально-правових технологій

Завідувач кафедри  

 

Факультет менеджменту освіти та науки

Кафедра соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики

Професор – 0,25, доцент – 2

Кафедра педагогіки і психології вищої школи

Доцент – 1

Кафедра методології науки і міжнародної освіти

Доцент – 1

Кафедра теорії та історії педагогіки

Асистент – 1

Кафедра управління, інформаційно-аналітичної діяльності та євроінтеграції

Доцент – 1

Кафедра менеджменту та інноваційних технологій соціокультурної діяльності

Професор – 1, доцент – 1

Навчально-науковий інститут неперервної освіти

Кафедра освіти дорослих

Завідувач кафедри; доцент – 1 

 

Факультет фізичного виховання, спорту і здоров’я

Кафедра олімпійського та професійного спорту

Професор – 1

Кафедра теорії і методики фізичного виховання

Доцент – 1

Кафедра фізичної реабілітації

Старший викладач – 0,25

Кафедра футболу

Доцент – 1

 

Фізико-математичний факультет

Кафедра вищої математики

Старший викладач – 1

Кафедра математичного аналізу та диференціальних рівнянь

Асистент – 1

Кафедра математики і теорії та методики навчання математики

Професор – 1, доцент – 1

Кафедра експериментальної і теоретичної фізики та астрономії

Завідувач кафедри

Кафедра теорії та методики навчання фізики та астрономії

Старший викладач – 0,25

Факультет інформатики

Кафедра теоретичних основ інформатики

Доцент – 1, старший викладач – 0,25

Кафедра комп’ютерної інженерії та освітніх вимірювань

Викладач – 0,25

Кафедра програмної інженерії

Доцент – 1, асистент – 0,5

Факультет мистецтв імені А.Авдієвського

Кафедра теорії та історії музики

Асистент – 0,25

Кафедра педагогіки мистецтва та фортепіанного виконавства

Доцент – 1, викладач – 0,5 

Кафедра теорії методики музичної освіти, хорового співу і диригування

Професор – 0,25, доцент – 0,75, доцент – 0,25 

Кафедра теорії та методики постановки голосу

Професор – 0,5, професор – 0,5  професор – 1

Кафедра хореографії

Доцент – 1 

Факультет природничо-географічної освіти та екології

Кафедра біології

Доцент – 1 

Кафедра хімії

Доцент – 1

Кафедра туризму

Доцент – 1, асистент – 0,75, асистент – 0,25

Кафедра іноземних мов

Доцент – 1

Кафедра екології

Завідувач кафедри; доцент – 1 

Факультет спеціальної та інклюзивної освіти

Кафедра психокорекційної педагогіки

Професор – 1 

Кафедра логопедії та логопсихології

Завідувач кафедри

Кафедра офтальмопедагогіки та офтальмопсихології

Доцент – 1 

Кафедра спеціальної психології та медицини

Доцент – 1 

Факультет педагогіки та психології

Кафедра педагогіки та методики початкового навчання

Доцент – 1, старший викладач – 0,25

Кафедра практичної психології

Доцент – 1

Кафедра образотворчого мистецтва

Старший викладач – 1

Кафедра методик та технологій дошкільної освіти

Старший викладач – 2

Інженерно-педагогічний факультет

Кафедра загальнотехнічних дисциплін та охорони праці

Доцент – 0,25

Кафедра інформаційних систем і технологій

Доцент – 1

Кафедра промислової інженерії та сервісу

Завідувач кафедри 

          

Термін подання документів –  1 місяць від дня опублікування оголошення

Перелік документів, які подаються на ім’я ректора університету:

 • заява про участь в конкурсі, написана власноруч;
 • особовий листок з обліку кадрів та власноруч  написана автобіографія (для осіб, які не працюють в університеті);
 • копія трудової книжки, засвідчена нотаріально або у відділі кадрів університету (для осіб, які не працюють в університеті);
 • копія паспорта громадянина  України (с. 1, 2, 3, 10, 11) та ідентифікаційного номера (для осіб, які не працюють в університеті);
 • документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом п’яти останніх років;
 • копії документів про вищу освіту, наукові ступені і вчені звання, засвідчені нотаріально або у відділі кадрів університету (для осіб, які не працюють в університеті);
 • список опублікованих наукових праць і винаходів, підписаний  кандидатом  та вченим секретарем університету, підпис якого засвідчується  печаткою  університету;
 • згоду на обробку персональних даних;
 • звіт  про навчально-методичну, виховну, науково-дослідницьку, організаційну та профорієнтаційну роботу за попередній період (для осіб, які  працюють в університеті);
 • довідку про проходження  попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 року № 1465 (видана не пізніше 12 місяців до дати подання документів для участі у конкурсному відборі);
 • довідку про проходження флюорографічного огляду (видана не пізніше 12 місяців до дати подання документів для участі у конкурсному відборі).

Університет житлом не забезпечує.

Документи надсилати на адресу:

01601, м.Київ, вул. Пирогова,  9, канцелярія

Телефон для довідок:  239-30-61.

Умови праці оформляються відповідним контрактом.

Відділ кадрів

   

Короткі новини

Тренінг з модуля "Управління командою" в підприємницькому клубі НПУ Dragomanov StartUp Club

seminar trening     21 та 28 листопада з 16:30 у арт-просторі SKLO Підприємницький клуб НПУ Dragomanov StartUp Club  проводитиме тренінг з модуля "Управління Командою"! 

     До тренінгу будуть залучені бізнес-тренери від партнерів НПУ імені М.П. Драгоманова - Освітній Хаб міста Києва. Під час заходу учасники отримають знання про те, що таке команда, у чому її відмінність з робочою групою,  які є етапи формування команди, як діяти на тій чи іншій стадії лідеру чи керівнику, спробують свої сили у командоутворенні та лідерстві, отримають навички розпізнавання команди, її створенні та управлінні. 

Детальніше...

Конкурс "Об'єднані мрією"

atest zastЗапрошуємо долучитися до конкурсу!

    Інтернет-видання iPress.ua, Міжнародний центр Балтійсько-Чорноморських досліджень та консенсусних практик, за підтримки народного депутата України Ірини Верещук, оголошують Всеукраїнський молодіжний конкурс есе "Об’єднані мрією", цього року присвячений річниці Всеукраїнського референдуму на підтвердження Акту проголошення незалежності України.

       Детальніша інформація за посиланням >

Пресслужба університету

Тиждень української мови на факультеті української філології

mova zast

   Шановні студенти, викладачі та співробітники університету! Щорічно на факультеті української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка НПУ імені М.П. Драгоманова відбуваються заходи, присвячені Дню української писемності та мови. Цього року для вас підготували доволі насичену програму, з якою можна ознайомитися нижче. Щиро запрошуємо долучитися до нашого святкування!

Детальніше...

"Мелодія серця" - звітний концерт факультету мистецтв імені А. Авдієвського НПУ імені М.П. Драгоманова

melodija serca   Колектив факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського НПУ імені М.П. Драгоманова щиро запрошує  на щорічний звітний концерт "Мелодія серця", який відбудеться 6 листопада 2019 року в Національній філармонії України (вул. Володимирська, 2).
     "Мелодія серця" - це щорічний звітний концерт факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського НПУ імені М. П. Драгоманова, який цього року охоплює ще й Міжнародний фестиваль-конкурс "Україна єднає світ" і приурочений до 185-річчя від створення нашого університету. Тому перед концертом відбудеться пресконференція за участі ректорату та деканів факультетів НПУ імені М. П. Драгоманова.
Детальніше...

Конкурси по програмі Erasmus+

erasmus   Запрошуємо взяти участь в конкурсах по програмі Erasmus+:

1. Конкурс для студентів факультету іноземної філології на отримання стипендій на стажування в Університеті Кобленц-Ландау, (Німеччина).

 1. Відповідно до умов проекту студенти (бакалаври 2-3 курсів, магістри 1 курсу), мають можливість навчатися в Університеті Кобленц-Ландау, (Німеччина) упродовж весняного семестру 2019-2020 навчального року. Детальніше...
   

 НПУ імені М.П. Драгоманова у соціальних мережах

   

двд

Підготовка до ЗНО  

Distant 2

   

Шукаю роботу  

шукаю роботу

   

Обери сам  

диципліна за вибором

   

Корпоративна пошта  

email

   

Горизонт-2020  

Horizon2020

   

АРПУЄ  

book konst 

Педагогічна Конституція Європи: прийняття та реалізація

   

Рейтинги  

   

Хто на сайті?  

На сайті 342 гостей та користувачі відсутні

   

Канал новин  

   

Вхід