Репозитарій НПУ  

   

Sikorsky Challenge  

   

SCEGES  

plakat

   

Центр діаспори  

logo crd

   

АВ НПУ  

   

Наш логотип  

НПУ

   

Пошук у Google  

   

З 21 листопада 2019 року відомості на сайті не оновлюються. Сайт закритий!

   

1. Національний Педагогічний університет імені М. П. Драгоманова є активним суб'єктом європейського освітнього простору. Свідченням цього є понад 70 угод про співробітництво, які уклав університет з провідними вищими навчальними закладами і науковими центрами.

2. Викладачі НПУ імені М. П. Драгоманова беруть активну участь в різноманітних міжнародних конференціях, симпозіумах, літніх школах, «круглих столах» і інших наукових і науково-практичних заходах. Кожного місяця в університеті проходить 2 – 3 міжнародні конференції, або семінари.

3. Щороку понад 200 викладачів та студентів університету проходять стажування в зарубіжних партнерських вузах, освітніх і дослідницьких центрах.

4. На сьогодні в університеті виконується близько 30 міжнародних проектів.

5. Підтвердженням зростаючого авторитету НПУ імені М. П. Драгоманова на міжнародній освітянській ниві є тенденція щорічного збільшення кількості іноземних студентів. На сьогодні у нас навчається  понад 400 іноземних студентів із 26 країн світу.

Свідченням міжнародного визнання університету стало:

Прийняття університету індивідуальним членом Європейської Асоціації університетів, Міжнародної Асоціації університетів, Євроазійської Асоціації університетів;

Нагородження університету міжнародною нагородою „Європейська якість”, згідно рішення Вченої Ради Міжнародного університету м. Відня (Австрія) спільно з Номінаційним Комітетом Європейської Бізнес Асамблеї (м. Оксфорд, Велика Британія);

Обрання ректора університету президентом Асоціації ректорів педагогічних університетів Європи.

 

Проекти що реалізуються:

Назва проекту: “Розвиток культури демократії в педагогічній освіті в Україні, Норвегії та Палестині”
Координатор: Університетський коледж південно-східної Норвегії (факультет математичної та природничої освіти)
Номер реєстрації: CPEA-LT-2017/10037
Період реалізації: 2018-2021
Опис проекту: підвищити якість педагогічної освіти Україні, Норвегії та Палестини через розвиток демократичної культури викладання. Проект передбачає аналіз найкращих практик впровадження демократичної культури в освіту та розробка навчальних планів, програм та курсів підвищення кваліфікації як викладачів вищої школи, так і вчителів початкової школи.

Назва проекту: "Підтримка розвитку навчальних програм, управління якістю освіти та міжнародної мобільності в університетах України"
Координатор: Університет Палацького в Оломоуці (UP)
Період реалізації: 2018
Опис проекту: допомогти українським університетам трансформувати навчальні програми та створити навчальні плани відповідно до Болонського договору, підтримуючи розвиток управління якістю освіти в університетах та подальше розширення академічної мобільності українських студентів.

Назва проекту: "Соціальна згуртованість в освіті і врядуванні: Європейські студії"
Координатор: НПУ імені М.П. Драгоманова
Період реалізації: 1/09/2017-31/08/2020
Опис проекту: розробка нових курсів у галузі дослідження європейської соціальної згуртованості, включаючи розробку методології та методів дослідження та викладання теоретичного та практичного матеріалу; проведення міжвузівської підготовки; розробка удосконалення програми професійної майстерності для лідерів громадянської спільноти та керівників державних адміністрацій.

Назва проекту: "Східне партнерство в педагогічних інноваціях у сфері інклюзивної освіти"
Координатор: Технологічний інститут Карлсруе
Номер реєстрації: TEMPUS N530417-Tempus-1-2-12-1DE
Період реалізації: 2012-2016
Опис проекту: метою є створення навчально-методичної бази для розробки та впровадження нових інноваційних курсів у сфері інклюзивної освіти, а також подальшого вдосконалення та підтримки їх функціонування в університетах.

Назва проекту: "Структура та еволюція складних систем з використанням фізики та наук про життя"
Координатор: Університет Марії Кюрі-Склодовської у Любліні (Польща);
Номер реєстрації: FP7-People-2013-IRSES
Період реалізації: 2013-2016
Опис проекту: мета проекту полягає в розробці нових ефективних інструментів для вивчення складних систем на основі стохастичної геометрії та методів стохастичної еволюції, на відповідних методах аналізу та комбінаторики, а також на чисельних методах комп'ютерного моделювання. Мережа, яку ми збираємося створити, об'єднає зусилля провідних спеціалістів у цій галузі з метою досягнення наукової досконалості, встановить нові та зміцнюватиме існуючі довгострокові зв'язки між ними та навчатиме покоління молодих дослідників у цій багатопрофільній сфері.

Назва проекту: «Підготовка педагогів та освітніх менеджерів до роботи з гетерогенними групами та організаціями»
Координатор: Stiftung Universität Hildesheim
Номер реєстрації: 543873-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPCR
Період реалізації: 2013-2016
Опис проекту: метою проекту є підвищення кваліфікації педагогів та управлінців у системі вищої освіти для конструктивного управління навчальними закладами та організаціями. Цільові групи – бакалаври, магістри та аспіранти. У подальшому вони - викладачі, управлінці в сфері освіти, представники агентств (комуни, містечка, соціального забезпечення, міграційних служби тощо). Бенефіціарами цих заходів є діти та підлітки з особливими потребами, їх батьки, університети, гетерогенні організації / корпорації, соціальні установи та служби мігрантів, комунальні установи.

Координується міжнародна діяльність університету Відділом міжнародних зв'язків.

Новини та актуальну інформацію щодо міжнародних програм, конкурсів, грантів та проектів НПУ імені М.П.Драгоманова шукайте на сторінці ФБ відділу

 

   

 НПУ імені М.П. Драгоманова у соціальних мережах

   

двд

Відео буклет  

   

Шукаю роботу  

шукаю роботу

   

Корпоративна пошта  

email

   

Горизонт-2020  

Horizon2020

   

Рейтинги  

   

Вхід